GTD-guiden - 6 - Organisera - Kontexter

Det här är sjätte delen av GTD-guiden, du hittar inledningen här: GTD-guiden – Getting things done – Att börja – en inledning till guiden. Har ni hängt med hela guiden så har ni lärt er att samla in och bearbeta materialet i er inkorg. Nu fortsätter vi att kika på hur man strukturerar sina att-göra-punkter. GTD-guiden – Getting things done – Organisera – Kontexter.

Kontext (Context)

Kontext är sådant som behövs för att utföra en att-göra-punkt. Det kan vara en plats, en sak eller någon person.

Några exempel på mina kontexter: Jobbet – sådant jag bara kan utföra när jag är på jobbet, skicka paket därifrån eller liknande. Supportmöte – punkter jag bara kan utföra när vi har supportmöte, fråga gruppen om, informera gruppen om.

GTD-guiden består av följande:

  1. GTD-guiden – Getting things done – Att börja – en inledning till guiden
  2. GTD-guiden – Getting things done – En ordlista – förstå guiden
  3. GTD-guiden – Getting things done – Samla in
  4. GTD-guiden – Getting things done – Bearbeta
  5. GTD-guiden – Getting things done – Organisera – Projekt
  6. GTD-guiden – Getting things done – Organisera – Kontexter
  7. GTD-guiden – Getting things done – Organisera – Status
  8. GTD-guiden – Getting things done – Gå igenom – Dagligen
  9. GTD-guiden – Getting things done – Gå igenom – Varje vecka
  10. GTD-guiden – Getting things done – Göra – en avslutning på guiden

Bonusmaterial:
GTD-guiden – Getting things done – Bonusmaterial – Länksamling

Share This