GTD-guiden

GTD-guiden

GTD-guiden är min beskrivning över hur metoden GTD (Getting Things Done) fungerar och hur jag använder den ihop med Toodledo, mitt val av GTD-verktyg. GTD-guiden innehåller tio inlägg som baseras på metodens fem steg.

Att börja – en inledning till guiden

Första delen GTD-guiden – Getting things done – Att börja – en inledning till guiden beskriver varför jag fastnat för GTD, ger lite bakgrund till GTD och den nytta metoden gett mig.

Läs första delen »

En ordlista – förstå guiden

Andra delen GTD-guiden – Getting things done – En ordlista – förstå guiden är en ordlista till GTD och guiden då det förekommer en del termer som kan behöva förklaras.

Läs andra delen »

Samla in

Tredje delen GTD-guiden – Getting things done – Samla in beskriver metodens första steg: Samla in.

Läs tredje delen »

Bearbeta

Fjärde delen GTD-guiden – Getting things done – Bearbeta beskriver metodens andra steg: Bearbeta.

Läs fjärde delen »

Organisera – Projekt

Femte delen GTD-guiden – Getting things done – Organisera – Projekt beskriver en del av metodens tredje steg: Organisera.

Läs femte delen »

Organisera – Kontexter

Sjätte delen GTD-guiden – Getting things done – Organisera – Kontexter beskriver en del av metodens tredje steg: Organisera.

Läs sjätte delen »

Organisera – Status

Sjunde delen GTD-guiden – Getting things done – Organisera – Status beskriver en del av metodens tredje steg: Organisera.

Läs sjunde delen »

Gå igenom – Dagligen

Åttonde delen GTD-guiden – Getting things done – Gå igenom – Dagligen beskriver en del av metodens fjärde steg: Gå igenom.

Läs åttonde delen »

Gå igenom – Varje vecka

Nionde delen GTD-guiden – Getting things done – Gå igenom – Varje vecka beskriver en del av metodens fjärde steg: Gå igenom.

Läs nionde delen »

Göra – en avslutning på guiden

Tionde och sista delen GTD-guiden – Getting things done – Göra – en avslutning på guiden beskriver metodens femte och sista steg, det metoden handlar om: Göra.

Läs tionde delen »

GTD-guidens innehåll

GTD-guiden består av följande:

  1. GTD-guiden – Getting things done – Att börja – en inledning till guiden
  2. GTD-guiden – Getting things done – En ordlista – förstå guiden
  3. GTD-guiden – Getting things done – Samla in
  4. GTD-guiden – Getting things done – Bearbeta
  5. GTD-guiden – Getting things done – Organisera – Projekt
  6. GTD-guiden – Getting things done – Organisera – Kontexter
  7. GTD-guiden – Getting things done – Organisera – Status
  8. GTD-guiden – Getting things done – Gå igenom – Dagligen
  9. GTD-guiden – Getting things done – Gå igenom – Varje vecka
  10. GTD-guiden – Getting things done – Göra – en avslutning på guiden

Bonusmaterial:
GTD-guiden – Getting things done – Bonusmaterial – Länksamling

Share This