Jag använder Toodledo som mitt GTD-system. Då en eller ganska snart många listor lätt kan bli oöverskådliga så saknar jag möjligheten att kunna visualisera listorna.

Piotr Nabielec (Personal Productivity Blog) beskriver här hur du strukturerar dina att göra-punkter i en mindmap:

Väntar på det system som kombinerar alla möjligheterna i Toodledo med mindmaps! 🙂

Vad använder du för GTD-system?

Share This