Det här kan vara en av de bästa beskrivningarna om GTD jag sett.

Epipheo har gjort filmen How To Hack Your To-Do List:

Share This