Som katt och hund är ett uttryck som står för meningskiljaktigheter, men här är en motsägelse:

Share This