Visuella anteckningar

Att anteckna visuellt kan hjälpa många till snabbare och enklare anteckningar. Infografik och mindmaps är exempel på sådana. Jag snubblade över Sacha Chuas spännande Flickr-konto idag : http://www.flickr.com/photos/sachac med hur många sådana anteckningsbilder...