GTD-guiden – Getting things done – Bearbeta

Det här är del fyra av GTD-guiden, du hittar inledningen här: GTD-guiden – Getting things done – Att börja – en inledning till guiden. I det föregående avsnittet, GTD-guiden – Getting things done – Samla in, beskrev jag hur du ska samla in alla dina att-göra-saker i...